Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Advertisement
Advertisement

 • Tác giả: Lục Nguyệt
 • 5.00 star(s) 2 Votes
 • Tác giả: Bình Bạch Huynh
 • Tác giả: Bản Lật Tử
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Thập Nguyệt Vi Vi Lương
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Liễu Ngạn Hoa Hựu Minh
 • Tác giả: Cá Nhỏ
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Mục Đan Phong
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Tây Trì Mi
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên
Top Bottom