Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
 • Tác giả: Bình Bạch Huynh
 • Tác giả: Tiểu Ngọc Hồ
 • 3.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Quân Tử Giang Sơn
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Mộ Dạ Hàn Phong
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Tây Trì Mi
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Thanh Thanh Du Nhiên
 • Tác giả: Cá Nhỏ
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Thanh Sam Thụ Túy
 • Tác giả: Cổn Khai
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Âm 90 độ
 • Tác giả: Hàm Ngư Huấn Luyện Gia
 • Tác giả: Nạp Lan Mặc
 • 5.00 star(s) 1 Vote
Top Bottom