Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
  • Tác giả: Mao Mao Ru
  • 4.50 star(s) 11 Votes
  • Tác giả: Quân Tử Giang Sơn
  • 5.00 star(s) 1 Vote
  • Tác giả: Mộ Dạ Hàn Phong
  • 5.00 star(s) 1 Vote
  • Tác giả: Bình Bạch Huynh
  • Tác giả: Tiểu Ngọc Hồ
  • 3.00 star(s) 1 Vote
Top Bottom