Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
 • Tác giả: Mao Mao Ru
 • 4.50 star(s) 11 Votes
 • Tác giả: Bình Bạch Huynh
 • Tác giả: Tiểu Ngọc Hồ
 • Tác giả: Mộ Dạ Hàn Phong
 • Tác giả: Cá Vui Vẻ
 • Tác giả: Thanh Sam Thụ Túy
 • Tác giả: Âm 90 độ
 • Tác giả: Hàm Ngư Huấn Luyện Gia
 • Tác giả: Tiểu Ngư Đại Tâm
 • Tác giả: Một Con Mèo Ngốc
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Thủy Trường Đông
Top Bottom