Có gì mới

Trạng thái mới nhất

"Nếu một cơn mưa đã có thể làm nên một cuộc tình.
Vậy liệu một bầu trời đầy nắng phải chăng sẽ là kết thúc của đôi ta."
"99 đóa hồng đen khi chỉ có một nhành hồng đỏ.
Như thế giới tôi khi không có bóng dáng em cạnh bên."
Top Bottom