• Vietwriter đã đi vào ổn định sau vài ngày nâng cấp.Các truyện đã được update đầy đủ.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
  Quý độc giả có lòng xin donate về tài khoản MOMO sđt 0968358699.(Chỉ nhận của độc giả đã đi làm ổn định kinh tế, cám ơn)

Truyện Sáng Tác

Truyện do các thành viên Vietwriter sáng tác.
 • Tác giả: Đông Đông
 • Tác giả: FB: Tường Vi Đỏ
 • Tác giả: FB: Tường Vi Đỏ
 • Tác giả: Tườngvi Đỏ
 • Tác giả: Kitokip
 • Tác giả: Lê Ngọc Khánh
 • Tác giả: Hàn Thiên Mặc
 • Tác giả: LẠI NGUYÊN ÂN
 • Tác giả: ĐINH THÁI SƠN
 • Tác giả: Joachim du Bellay
 • Tác giả: Lê Tuyết
 • Tác giả: Thanh Vân (phỏng dịch)
 • Tác giả: Thanh Vân
 • Tác giả: Thanh Vân
 • Tác giả: Thanh Vân
Top Bottom