• Mạng yếu quá, đăng truyện hoài không được

Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.

Lịch Sử - Quân Sự

Nội dung truyện thường xảy ra trong lịch sử, có nhiều yếu tố tương tự so với lịch sử thế giới thật. Truyện có yếu tố quân sự, thường diễn ra trong môi trường quân đội, quân lính.
Chủ đề
58
Bài viết
25.1K
Chủ đề
58
Bài viết
25.1K
Vietwriter
  • Vietwriter
Top Bottom