• Mạng yếu quá, đăng truyện hoài không được

Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.

Lịch Sử - Quân Sự

Nội dung truyện thường xảy ra trong lịch sử, có nhiều yếu tố tương tự so với lịch sử thế giới thật. Truyện có yếu tố quân sự, thường diễn ra trong môi trường quân đội, quân lính.
Chủ đề
58
Bài viết
25.1K
Chủ đề
58
Bài viết
25.1K
Vietwriter
 • Vietwriter
 • Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng
 • Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn
 • Tác giả: Bán Song Tà Nguyệt
 • Tác giả: Phong Quang Tế Nguyệt
 • Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Đông Thiên Đích Liễu Diệp
 • Tác giả: Lão nạp bất đổng ái
 • Tác giả: Phương Phương
 • Tác giả: Thư Trường Ca
 • 5.00 star(s) 2 Votes
 • Tác giả: Thịnh Thế Thanh Ca
 • Tác giả: Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức
 • Tác giả: Đông Nhật Anh Đào
Top Bottom