Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Advertisement
Advertisement

Lịch Sử - Quân Sự

Nội dung truyện thường xảy ra trong lịch sử, có nhiều yếu tố tương tự so với lịch sử thế giới thật. Truyện có yếu tố quân sự, thường diễn ra trong môi trường quân đội, quân lính.
Chủ đề
70
Bài viết
40.5K
Chủ đề
70
Bài viết
40.5K

 • Tác giả: Dã Cố Giai
 • Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
 • Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
 • Tác giả: Hi Nhã đồ
 • Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
 • Tác giả: Đồng Hoa
 • Tác giả: Thương Nguyệt
 • Tác giả: Hỉ Thiện Đại Nhân
 • Tác giả: Hạ Kiều Ân
 • Tác giả: Mị Tử Diên
 • Tác giả: Lăng Hi
Top Bottom