• Mạng yếu quá, đăng truyện hoài không được

Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.

Lịch Sử - Quân Sự

Nội dung truyện thường xảy ra trong lịch sử, có nhiều yếu tố tương tự so với lịch sử thế giới thật. Truyện có yếu tố quân sự, thường diễn ra trong môi trường quân đội, quân lính.
Chủ đề
58
Bài viết
25.1K
Chủ đề
58
Bài viết
25.1K
Vietwriter
 • Vietwriter
 • Tác giả: Bạch Liên
 • Tác giả: Hoa Phượng
 • Tác giả: Thừa Lưu
 • Tác giả: Tú Cẩm
 • Tác giả: Độc Độc
 • Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng
 • Tác giả: Bán Song Tà Nguyệt
 • Tác giả: Phong Quang Tế Nguyệt
 • Tác giả: Đông Thiên Đích Liễu Diệp
 • Tác giả: Lão nạp bất đổng ái
 • Tác giả: Phương Phương
Top Bottom