Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Advertisement
Advertisement

Lịch Sử - Quân Sự

Nội dung truyện thường xảy ra trong lịch sử, có nhiều yếu tố tương tự so với lịch sử thế giới thật. Truyện có yếu tố quân sự, thường diễn ra trong môi trường quân đội, quân lính.
Chủ đề
70
Bài viết
40.5K
Chủ đề
70
Bài viết
40.5K

 • Tác giả: Ôn Uyển
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Lục Nguyệt
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Tịch Tiểu Tặc
 • Tác giả: Đông Thanh Liễu Diệp
 • Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
 • 5.00 star(s) 5 Votes
 • Tác giả: Phương Phương
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Tà Nguyệt Lâu Chủ
 • Tác giả: Hoa Nhật Phi
 • Tác giả: Hoa Lý Tầm Hoan
 • Tác giả: Tần Giản
 • Tác giả: Hoa Nhật Phi
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Tiếu Dương
Top Bottom