• Mạng yếu quá, đăng truyện hoài không được

Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.

Lịch Sử - Quân Sự

Nội dung truyện thường xảy ra trong lịch sử, có nhiều yếu tố tương tự so với lịch sử thế giới thật. Truyện có yếu tố quân sự, thường diễn ra trong môi trường quân đội, quân lính.
Chủ đề
58
Bài viết
25.1K
Chủ đề
58
Bài viết
25.1K
Vietwriter
 • Vietwriter
 • Tác giả: Tự Cẩm
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Ôn Uyển
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Quỹ Họa Tình Vũ
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Bạch Thiên
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Tương Tư Tử
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Phong Quang Tế Nguyệt
 • Tác giả: Diệp Phi Thuyết
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Bán Song Tà Nguyệt
 • Tác giả: Hoa Phượng
 • Tác giả: Vân Nghê
 • Tác giả: Thư Trường Ca
 • 5.00 star(s) 2 Votes
 • Tác giả: Vân Bán Nguyệt
 • Tác giả: Tịnh Vô Ngân
 • Tác giả: Đả Tử Đô Yếu Tiễn
 • Tác giả: Hạ Nhật Dịch Lãnh
 • Tác giả: Thư Cuồng Nhân
 • Tác giả: Ninh Nhi
 • Tác giả: Không Thần
Top Bottom