Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Advertisement
Advertisement

Lịch Sử - Quân Sự

Nội dung truyện thường xảy ra trong lịch sử, có nhiều yếu tố tương tự so với lịch sử thế giới thật. Truyện có yếu tố quân sự, thường diễn ra trong môi trường quân đội, quân lính.
Chủ đề
70
Bài viết
40.5K
Chủ đề
70
Bài viết
40.5K

 • Tác giả: Ôn Uyển
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Tự Cẩm
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Hoa Phượng
 • Tác giả: Vân Nghê
 • Tác giả: Thư Trường Ca
 • 5.00 star(s) 2 Votes
 • Tác giả: Hạ Nhật Dịch Lãnh
 • Tác giả: Vân Bán Nguyệt
 • Tác giả: Đông Thiên Đích Liễu Diệp
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Thư Cuồng Nhân
 • Tác giả: Đả Tử Đô Yếu Tiễn
 • Tác giả: Không Thần
Top Bottom