Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.

Lịch Sử - Quân Sự

Nội dung truyện thường xảy ra trong lịch sử, có nhiều yếu tố tương tự so với lịch sử thế giới thật. Truyện có yếu tố quân sự, thường diễn ra trong môi trường quân đội, quân lính.
Chủ đề
70
Bài viết
40.5K
Chủ đề
70
Bài viết
40.5K

 • Tác giả: Ôn Uyển
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Lục Nguyệt
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Khuynh Bích Du Nhiên
 • Tác giả: Thập Tứ Khuyết
 • Tác giả: Tịch Tiểu Tặc
 • Tác giả: Mặc Thư Bạch
 • Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
 • 5.00 star(s) 1 Vote
Top Bottom