Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.

Lịch Sử - Quân Sự

Nội dung truyện thường xảy ra trong lịch sử, có nhiều yếu tố tương tự so với lịch sử thế giới thật. Truyện có yếu tố quân sự, thường diễn ra trong môi trường quân đội, quân lính.
Chủ đề
59
Bài viết
26.1K
Chủ đề
59
Bài viết
26.1K
Vietwriter
 • Vietwriter
 • Tác giả: Quỹ Họa Tình Vũ
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Ôn Uyển
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Bán Song Tà Nguyệt
 • Tác giả: Bạch Thiên
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Tương Tư Tử
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Diệp Phi Thuyết
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Tự Cẩm
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Phong Quang Tế Nguyệt
 • Tác giả: Đạm Nguyệt Tân Lương
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Phương Phương
 • Tác giả: Hoa Nhật Phi
 • Tác giả: Tần Giản
 • Tác giả: Hoa Nhật Phi
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Tiếu Dương
 • Tác giả: Đông Thi Nương
 • Tác giả: Lam Khanh Vy
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Cửu Nguyệt Lưu Hỏa
 • Tác giả: Đông Thiên Đích Liễu Diệp
 • Tác giả: Hồ Thiên Bát Nguyệt
Top Bottom