Tiên Hiệp

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.
Advertisement
Advertisement

 • Tác giả: Ân Tứ Giải Thoát
 • Tác giả: Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
 • Tác giả: Hải Tiên
 • 5.00 star(s) 2 Votes
 • Tác giả: Hoàn Nhĩ WR
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Hàn Vũ Ký
 • Tác giả: Hoàng Kim Man Ngưu
 • Tác giả: Người Bí Ẩn
 • Tác giả: Nhất Đao Trảm Trảm Trảm
 • Tác giả: Ân Tứ Giải Thoát
 • 4.20 star(s) 18 Votes
 • Tác giả: Mộc Tử Hạc
 • Tác giả: Hàn Vũ Ký
 • Tác giả: Thạch Trư, Trạch Trư
Top Bottom