Tiên Hiệp

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.
 • Tác giả: Ân Tứ Giải Thoát
 • Tác giả: Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
 • Tác giả: Lê Thiên
 • Tác giả: Hàn Vũ Ký
 • Tác giả: Người Bí Ẩn
 • Tác giả: Trang Trang
 • Tác giả: Ân Tứ Giải Thoát
 • Tác giả: Mặc Linh
 • Tác giả: Cô Đơn Địa Phi
 • Tác giả: Mạc Mặc
 • Tác giả: Thập Lý Kiếm Thần
 • Tác giả: Hoành Tảo Thiên Nhai
 • Tác giả: Bao Bao Tử
 • Tác giả: Vũ Phong
 • Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh
 • Tác giả: Tà Tâm Vị Mẫn
 • Tác giả: Tiểu Đao Phong Lợi
 • Tác giả: Giang Hồ Tái Kiến
 • Tác giả: Hoành Tảo Thiên Nhai
 • Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Top Bottom