• Vietwriter đã đi vào ổn định sau vài ngày nâng cấp.Các truyện đã được update đầy đủ.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
  Quý độc giả có lòng xin donate về tài khoản MOMO sđt 0968358699.(Chỉ nhận của độc giả đã đi làm ổn định kinh tế, cám ơn)

Tiên Hiệp

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.
 • Tác giả: Ân Tứ Giải Thoát
 • Tác giả: Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
 • Tác giả: Lê Thiên
 • Tác giả: Hàn Vũ Ký
 • Tác giả: Người Bí Ẩn
 • Tác giả: Trang Trang
 • Tác giả: Ân Tứ Giải Thoát
 • Tác giả: Mặc Linh
 • Tác giả: Cô Đơn Địa Phi
 • Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh
 • Tác giả: Mạc Mặc
 • Tác giả: Hoành Tảo Thiên Nhai
 • Tác giả: Thập Lý Kiếm Thần
 • Tác giả: Vũ Phong
 • Tác giả: Giang Hồ Tái Kiến
 • Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh
 • Tác giả: Bao Bao Tử
 • Tác giả: Hoành Tảo Thiên Nhai
 • Tác giả: Tà Tâm Vị Mẫn
Top Bottom