Tiên Hiệp

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.
Advertisement
Advertisement

 • Tác giả: Ân Tứ Giải Thoát
 • 4.20 star(s) 18 Votes
 • Tác giả: Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
 • Tác giả: Cô Đơn Địa Phi
 • Tác giả: Mặc Linh
 • Tác giả: Hoành Tảo Thiên Nhai
 • Tác giả: Thập Lý Kiếm Thần
 • 5.00 star(s) 2 Votes
 • Tác giả: Vũ Phong
 • Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh
 • Tác giả: Lê Thiên
 • Tác giả: Tà Tâm Vị Mẫn
 • Tác giả: Tịch Tiểu Tặc
 • Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy
 • Tác giả: Hải Tiên
 • 5.00 star(s) 2 Votes
 • Tác giả: Vong Ngữ
 • Tác giả: Giang Hồ Tái Kiến
Top Bottom