Tiên Hiệp

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.
 • Tác giả: Ân Tứ Giải Thoát
 • 4.40 star(s) 27 Votes
 • Tác giả: Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
 • Tác giả: Lê Thiên
 • Tác giả: Hàn Vũ Ký
 • Tác giả: Người Bí Ẩn
 • Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Trang Trang
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Hoàng Kim Man Ngưu
 • Tác giả: Ân Tứ Giải Thoát
 • 3.90 star(s) 7 Votes
 • Tác giả: Cô Đơn Địa Phi
 • Tác giả: Mặc Linh
 • Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh
 • Tác giả: Hoành Tảo Thiên Nhai
 • Tác giả: Thập Lý Kiếm Thần
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Vũ Phong
 • Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh
 • Tác giả: Giang Hồ Tái Kiến
 • Tác giả: Tịch Tiểu Tặc
 • Tác giả: Tà Tâm Vị Mẫn
 • Tác giả: Hoành Tảo Thiên Nhai
 • Tác giả: Đả Tử Đô Yếu Tiễn
Top Bottom