• Ban quản trị Vietwriter kính chúc anh, chị và các bạn một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Tiên Hiệp

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.
 • Tác giả: Ân Tứ Giải Thoát
 • Tác giả: Người Bí Ẩn
 • Tác giả: Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
 • Tác giả: Hàn Vũ Ký
 • Tác giả: Lê Thiên
 • Tác giả: Hồ Diệp Lam
 • Tác giả: Hàn Vũ Kỳ
 • Tác giả: Trừ Chín Mươi
 • Tác giả: Mộc Tử Hạc
 • Tác giả: Hư Không
 • Tác giả: Long Lạc Phàm Thần
 • Tác giả: Nghịch thương thiên
 • Tác giả: Tuyết Mãn Cung Đao
 • Tác giả: Tà Tâm Vị Mẫn
 • Tác giả: Ân Tứ Giải Thoát
Top Bottom