Tiên Hiệp

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.
 • Tác giả: Ân Tứ Giải Thoát
 • Tác giả: Người Bí Ẩn
 • Tác giả: Trang Trang
 • Tác giả: Nấm Hương Xào, Du Bạo Hương Cô
 • Tác giả: Hàn Vũ Ký
 • Tác giả: Lê Thiên
 • Tác giả: Chính Nguyệt Sơ Tứ
 • Tác giả: Duy Nhất Thiên Tử
 • Tác giả: Thất Nguyệt Hỏa
 • Tác giả: Tô Nguyệt Tịch
 • Tác giả: Cao Pha
 • Tác giả: Đả Nhãn
 • Tác giả: Tiên Tử Nhiêu Mệnh
 • Tác giả: Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ
 • Tác giả: Nhất Đao Trảm Trảm Trảm
 • Tác giả: Ân Tứ Giải Thoát
 • Tác giả: Hồ Diệp Lam
 • Tác giả: Yếm Bút Tiêu Sinh
 • Tác giả: Cửu Hanh
Top Bottom