function hide_float_left() { var content = document.getElementById('float_content_left'); var hide = document.getElementById('hide_float_left'); if (content.style.display == "none") {content.style.display = "block"; hide.innerHTML = 'Tắt quảng cáo [X]'; } else { content.style.display = "none"; hide.innerHTML = 'Xem quảng cáo...'; } }

Phong Lưu

Catch Me If You Can
Bài viết
524,970
Reaction score
1,310
Points
278

Bên mình có mở event ,các bạn có thể review lại bộ truyện mà mình đang đọc gửi bài về cho BQT nhé :yoyo69:
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :yoyo1:
 

Bình luận facebook

Top Bottom