Đáp Mộc Tà

Bài viết
1
Reaction score
1
Points
3
Lượt đọc
477
CHƠI Trung Thu có 1 mình
NHIỀU khi cũng thấy thần kinh thế nào
LẠI thấy tâm gan cồn cào
ĐẺ ra đến lớn ra vào mình ta
RA trông tiếng trống vang xa
NHIỀU khi cũng muốn F.A xa dần
THIẾU nữ khắp nơi xa gần
NHI đồng khắp chốn thêm phần vui tươi.
 

Bình luận facebook

Top Bottom