Chức năng, Nhiệm vụ của ban cán sự lớp sinh viên

♚Yura❀Vietwriter♥

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Smod
Editor
Bài viết
151,346
Reaction score
5,528
Points
14,914
Lượt đọc
402
CN:
- Ban cán sự lớp đại diện cho lớp HSSV chịu trách nhiệm trước Nhà trường về toàn bộ hoạt động học tập, rèn luyện, đời sống của lớp trong thời gian đào tạo.
- Tổ chức và chủ trì sinh hoạt lớp theo thời khóa biểu, mời GVCN - CVHT dự để kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ học tập, thực hiện các nội quy, quy định của Trường trong tháng, bình xét Điểm rèn luyện tháng, đề ra nhiệm vụ cho tháng tiếp theo; tổ chức họp lớp đột xuất theo yêu cầu của Khoa, Trường
- Tổ chức và quản lý HSSV thực hiện lao động nghĩa vụ và các hoạt động liên quan đến sinh hoạt đời sống, vật chất và tinh thần của lớp;
- Theo dõi nắm bắt tình hình của HSSV trong lớp; kịp thời động viên, thăm hỏi những HSSV có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, tai nạn...
NV:
a) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện, các hoạt động sinh hoạt, đời sống và các hoạt động xã hội theo kế hoạch của trường, khoa, phòng, ban.
b) Đôn đốc sinh viên trong lớp chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế về học tập, rèn luyện. Xây dựng nền nếp tự quản trong lớp.
c) Tổ chức, động viên giúp đỡ những sinh viên gặp khó khăn trong học tập, rèn luyện. Thay mặt cho sinh viên của lớp liên hệ với Ban chủ nhiệm khoa, Trợ lý quản lý sinh viên, Trợ lý đào tạo, Cố vấn học tập, Chủ nhiệm lớp và các giảng viên bộ môn; đề nghị khoa, Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, các đơn vị liên quan và Ban giám hiệu Nhà trường giải quyết những vấn đề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của sinh viên trong lớp.
d) Phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trong hoạt động của lớp;
e) Báo cáo đầy đủ, chính xác tình hình học tập, rèn luyện theo học kỳ, năm học và những việc đột xuất của lớp với khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác sinh viên;
 
Last edited:

Bình luận facebook

Top Bottom