yêu hận vô biên

  1. Vietwriter

    Full Yêu Hận Vô Biên

    Truyện Yêu Hận Vô Biên từ Vietwrter.com Biệt thự nhà họ Hoắc đèn điện sáng chưng, cả nhà quây quần bên bàn ăn ăn tối. Ôi cha, bụng tôi đau quá! Mễ Lan, là cô hạ độc vào canh phải không? Hoắc Băng Băng nói xong, bưng bát canh gà nóng lên hất thẳng vào người Mễ Lan. Mễ Lan chỉ mặc một chiếc áo sơ...
Top Bottom