vốn là nhân duyên

  1. phong lưu

    OnGoing  Vốn Là Nhân Duyên

    Tóm tắt truyện: Đỗ Vân San sinh ra trong một gia đình bình thường ở ven ngoại ô thành phố. Năm hai mươi mốt tuổi, thông qua một trung tâm giới thiệu việc làm, cô quen Trịnh Thiên Vỹ. Mà nói đến Trịnh Thiên Vỹ thì cả thành phố A, không một ai là không biết, cậu ấy...
Top Bottom