vô tri

  1. N

    Vô tri - Milan Kundera

    Milan Kundera VÔ TRI Cao Việt Dũng dịch Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp, L’Ignorance, Gallimard/folio 2008, đối chiếu với bản tiếng Anh, Ignorance, của Linda Asher, Faber and Faber, 2002. 1 “Cậu vẫn còn ở đây được cơ à?” Giọng cô không độc ác, nhưng cũng không hề thân thiện; Sylvie đang...
Top Bottom