tuyệt sắc độc phi

  1. phong lưu

    OnGoing  Tuyệt Sắc Độc Phi

    Truyện Tuyệt Sắc Độc Phi từ Inovel ( Cập Nhật Hằng Ngày ) Kiếp trước nàng vì hắn mà không màng sống chết không ngại , vì hắn mà lập mưu tính kế tính toán mọi chuyện, sau khi hàng chục ngàn xác người ngã xuống, thành công giúp hắn lên ngôi hoàng đế, hắn hứa cho nàng Phượng Lâm thiên hạ. Nhưng chỉ...
Top Bottom