• Ban quản trị Vietwriter kính chúc anh, chị và các bạn một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

tĩnh hạ

  1. Kỳ Dương

    Hỏi xoáy đáp vòng vòng vòng @[email protected] (có thưởng)(dưới 1 tỷ đồng)

    Nội quy: Cấm có phát biểu "thơ tộc", m.n post câu hỏi cũng có quà! Giá trị giải thưởng sẽ quy ra thành vật chất!:boss:(BTC cam đoan tổng giá trị giải dưới 2000 tỷ đồng) (24 tiếng nữa phát quà) (trả lời vô pic rồi em phát quà từng cưng nhé) ***Nhờ m.n post câu hỏi lên nhá!!! (ghi số thứ tự) *Chú...
Top Bottom