ông xã trở về

  1. phong lưu

    OnGoing  Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào

    Truyện Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào từ Inovel ( Cập Nhật Hằng Ngày ) 5 năm trước, anh thì thầm vào tai cô: " em yêu, em là người phụ nữ đầu tiên của tôi, cũng là người phụ nữ cuối cùng. " 5 năm sau, cô quên đi quá khứ trước đây, bị anh giữ lại ở trên tường , đôi mắt mơ màng nhìn anh hỏi : "...
Top Bottom