ngược

  1. phong lưu

    Full  Cám Ơn Anh Đã Tặng Em Đầy Người Tổn Thương

    Cám Ơn Anh Đã Tặng Em Đầy Người Tổn Thương FULL 43 chap Hắn là chú của chồng cô, cưỡng ép cùng xảy ra quan hệ... Rõ ràng là hắn ép buộc, là hắn muốn cô sống không bằng chết. Nhưng trong lòng của hắn, mọi thứ nầy đều là cô tiện nhận này tự tạo nghiệt...
  2. phong lưu

    Full  Thì Ra Yêu Anh Lại Đau Đến Như Vậy

    Truyện : Thì Ra Yêu Anh Lại Đau Đến Như Vậy FULL 46 Chap Inovel Sở Thế Kiệt căm hận Hạ Thất Thất lấy danh nghĩa yêu thương mà phá hoại mối tình 10 năm của anh ấy và người anh ấy yêu thương .Vì vậy,mỗi một ngày của Hạ Thất Thất từ khi gả vào nhà họ sở cũng khiến cô ấy sống không bằng chết.
Top Bottom