năm đó anh từng yêu em

  1. Phong Lưu

    Full Năm Đó, Anh Từng Yêu Em

    Truyện Năm Đó, Anh Từng Yêu Em từ Vietwriter.com Năm đó, cô nói cô có thai, cô đã mất đi một đôi mắt và một đứa con. Năm đó, cô chạy trốn. Cô đã mất đi một tử cung và một mạng sống. Lục Hiểu đã chết trong một đám cháy lớn. Tiêu Sở Bắc đứng trôi dạt dưới cơn mưa ấy, đối mặt với cô gái mỉm cười...
Top Bottom