mun

  1. M

    Tuổi 17?

    Tuổi 17. Có lẽ đây là lứa tuổi đẹp nhất đời người. Tôi dừng hai từ " có lẽ" vì tôi nghĩ ở đâu đó cũng sẽ có người giống như tôi. Tôi có tuổi 17, bạn cũng có tuổi 17, họ cũng có tuổi 17, mọi người đều trải qua khoảnh khắc tuổi 17 với nhiều cảm xúc khác nhau để khi về già lại mỉm cười nhớ lại...
Top Bottom