mộ thương nam

  1. Phong Lưu

    Full Cưỡng Hôn Vợ Yêu

    Truyện Cưỡng Hôn Vợ Yêu từ Vietwriter Bị mẹ gả bán cho lão già. để hủy hôn. có đến một quán trai bao, tiện tay vớ đại một người đàn ông xa lạ. Không ngờ trai bao lại biến thành đại tổng tài yếu sinh lý, coi có như thuõc bất cô về nhà dùng mỗi đêm. tối nào cũng ăn vài lần, còn xem cô như thuốc...
Top Bottom