lục thị

  1. saotrucanhduc

    Full Hot Vợ Boss Là Công Chúa

    Truyện Vợ Boss Là Công Chúa từ Vietwriter Cảnh Y Nhân, vị công chúa 14 tuổi văn võ song toàn của nước Lộc Nguyên, “bỗng một ngày đen trời” bị hoàng đế cữu cữu ban thuốc độc vì tội là yêu nữ họa quốc rồi xuyên không thành bà xã 19 tuổi của tổng giám đốc tập đoàn Lục thị. Đây là đâu? Đám độc phụ...
Top Bottom