lâu tư trầm

  1. Phong Lưu

    New Hot Niệm Niệm Hôn Tình

    Truyện Niệm Niệm Hôn Tình từ Vietwriter.com ( Cập Nhật Hằng Ngày ) Sáu năm trước. Cô nói: - Đưa một trăm vạn đây, tôi cho anh sướng chán thì thôi! Hắn đè cô lên bức tường: - Tần Mộ Sở, giữa chúng ta hết rồi, hết thật rồi! Sáu năm sau gặp lại nhau. Hắn đè cô xuống giường: - Mối làm ăn một trăm...
Top Bottom