• Ban quản trị Vietwriter kính chúc anh, chị và các bạn một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

lâm thiển sênh

  1. Phong Lưu

    Hot Thai Rắn

    Tô Tô vốn là sinh viên đại học bình thường, không biết vì sao lại bị Xà Tiên nhắm trúng, một đêm hoài thai tiểu bảo xà. Vì sao Tô Tô lại trở thành cô dâu của Xà Tiên, cô có gì đặc biệt? Sự ra đời của tiểu bào xà mang đến cho cuộc sống của Tô Tô những thay đổi ra sao? Xà Tiên đại nhân lạnh lùng...
Top Bottom