• Ban quản trị Vietwriter kính chúc anh, chị và các bạn một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

dừa

  1. Fuyoku

    [DESIGNER TEAM] Nhận đơn des ảnh cho diễn đàn VietWriter

    design by : @Fuyoku ✲ Các loại chủ đề: ⊹ Loại 1: Bìa truyện/ Bìa page ⊹ Loại 2: Bìa từng chương ⊹ Loại 3: Bìa mục lục ⊹ Loại 4: Hình nhân vật ⊹ Loại 5: Hình avatar cá nhân/ page ✲ Mẫu đăng ký đơn: 1 ⊹ Nick forum: ⊹ Muốn đặt loại: ⊹ Ảnh gốc (nếu có): ⊹ Text (text chính/ text phụ/ tác giả) ...
Top Bottom