Trinh Thám

Lấy đề tài về những màn điều tra, đấu trí cân não, giải quyết những vụ án khó khăn hóc búa của nhân vật chính.
 • Tác giả: Trương Tiểu Thiên
 • Tác giả: Lạc Lâm Lang
 • Tác giả: Nguyệt Tri.
 • Tác giả: Viên Thái Cực
 • Tác giả: Agatha Christie
 • Tác giả: Đinh Mặc
 • Tác giả: Hà Mã
 • Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
 • Tác giả: Khoáng Hải Vong Hồ.
 • Tác giả: Dực Tô Thức Quỷ (Chạm vào thiếu nữ tử vong)
 • Tác giả: Nhĩ Nhã
Top Bottom