Trinh Thám

Lấy đề tài về những màn điều tra, đấu trí cân não, giải quyết những vụ án khó khăn hóc búa của nhân vật chính.
  • Tác giả: Khoáng Hải Vong Hồ
  • Tác giả: Lạc Lâm Lang
  • Tác giả: Nguyệt Tri
Top Bottom