• Vietwriter đã đi vào ổn định sau vài ngày nâng cấp.Các truyện đã được update đầy đủ.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
  Quý độc giả có lòng xin donate về tài khoản MOMO sđt 0968358699.(Chỉ nhận của độc giả đã đi làm ổn định kinh tế, cám ơn)

Quan Trường

  Là truyện kể về những khía cạnh cũng như quá trình thăng quan tiến chức của nhân vật chính trong chính trường.
 • Tác giả: Vân Thảo
 • Tác giả: Ngư Nhân Nhị Đại
 • Tác giả: Cẩu Bào Tử
 • Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
 • Tác giả: Thường Dụ
 • Tác giả: Hồng Mông Thụ
 • Tác giả: Đoạn Nhận Thiên Nhai
 • Tác giả: Kinh Kha Thủ
 • Tác giả: Nam Nhàn
 • Tác giả: Áo Bỉ Gia
 • Tác giả: Nhất Tam Thất Cửu
 • Tác giả: Ẩn Vi Giả
 • Tác giả: Dương Tử Hiên
 • Tác giả: Tiểu Nhục Tống
 • Tác giả: Tam Giới Đại Sư
 • Tác giả: Tây Lâu Nguyệt
 • Tác giả: Thạch Chương Ngư
 • Tác giả: Qua Nhân
 • Tác giả: Tiểu Thủ Chương
 • Tác giả: Túy Tử Mộng Sinh
Top Bottom