Ngôn Tình Sắc

Tổng hợp các bộ truyện ngôn tình sắc (Thịt, H, 18+). Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.
  • Tác giả: Thánh Yêu
  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Trân Quế
  • Tác giả: Hà Tuyết Nhi, Jeon Jun Na, Lê Thị Kiều Ngân
  • Tác giả: Đông Bôn Tây Cố
  • Tác giả: Thuỷ Mạt Duyên Thiển
  • Tác giả: Lý Tiếu Tà
  • Tác giả: Cửu Lê Diễn Tô, Miêu Nhãn Hoàng Đậu
Top Bottom