Lịch Sử - Quân Sự

 Truyện Lịch Sử Thường có bối cảnh vào các thời đại phong kiến, nhân vật chính sẽ sống lại hoặc xuyên không đến những triều đại ấy và thay đổi lịch sử.
 Quân Sự là những truyện liên quan đến đề tài về quân đội như cuộc sống sinh hoạt, chiến tranh, khai mở lãnh thổ...
Truyện hot
Truyện mới cập nhật
Top Bottom