Poll Results: Bạn thấy truyện mình viết thế nào?

Members who voted for 'Viết tốt, văn phong mượt'