1. Chào mừng Khách đến với VietWriter.Com, chúc bạn có những phút giây online vui vẻ.

Danh sách chương của Đẳng Cấp Tư Duy

 1. CHƯƠNG 1: CÔ GÁI KỲ LẠ
 2. CHƯƠNG 2: THANH MAI TÔ NIỆM ĐƯỜNG
 3. CHƯƠNG 3: THỰC TẬP SINH MỤC Y
 4. CHƯƠNG 4: NGHI NGỜ
 5. CHƯƠNG 5: BÀ DƯƠNG - VƯƠNG TUỆ
 6. CHƯƠNG 6: ĐẰNG SAU MỐI QUAN HỆ
 7. CHƯƠNG 7 : VƯƠNG HỮU TÀI BẠO NGƯỢC
 8. CHƯƠNG 8: CÁI GỌI LÀ ÁI TÌNH
 9. CHƯƠNG 9: INDIETRO THẦN BÍ
 10. CHƯƠNG 10: NGƯỜI PHỤ NỮ TỰ SÁT
 11. CHƯƠNG 11: MỸ NHÂN KHOA Y
 12. CHƯƠNG 12: BẠN THÂN TRẦN HÀ
 13. CHƯƠNG 13: NAM THẦN CỐ MINH SINH
 14. CHƯƠNG 14: AI LÀ HUNG THỦ
 15. CHƯƠNG 15: HUNG THỦ LÀ TRẦN HÀ
 16. CHƯƠNG 17: SỰ ĐIÊN CUỒNG CỦA THÔI HẠO
 17. CHƯƠNG 18: TỎ TÌNH
 18. CHƯƠNG 19: TRIỆU TÍCH DƯƠNG
 19. CHƯƠNG 20: HUNG THỦ THẬT SỰ
 20. CHƯƠNG 21: YÊU CHƯA TRỌN
 21. CHƯƠNG 22: BỆNH NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐẶNG PHỈ
 22. CHƯƠNG 23: KỶ SÓC
 23. CHƯƠNG 24: NỮ SINH NHẢY LẦU
 24. CHƯƠNG 25: CỐ MINH SINH
 25. CHƯƠNG 26: TIẾN TRIỂN
 26. CHƯƠNG 27: HIỂU YẾN VÀ HÀN MỘNG VÂN
 27. CHƯƠNG 28: KÝ ỨC TUỔI THƠ
 28. CHƯƠNG 29: ĐOẠN PHIM QUAY NẠN NHÂN
 29. Chương 30
 30. Chương 31
 31. Chương 32
 32. Chương 33
 33. CHƯƠNG 34: TUỔI THƠ
 34. CHƯƠNG 35: CHUYỆN VUI
 35. CHƯƠNG 36: BẠN HỌC CŨ
 36. CHƯƠNG 37: TIẾP TỤC ĐIỀU TRA
 37. CHƯƠNG 38: TRƯƠNG BẰNG
 38. CHƯƠNG 39: LÝ TRÍ
 39. CHƯƠNG 40: GIẾT NGƯỜI LIÊN HOÀN
 40. CHƯƠNG 41: LIÊN HỆ
 41. CHƯƠNG 42: NGÀY QUĂNG THI
 42. CHƯƠNG 43: BỨC HÔN HAY ĐÍNH HÔN
 43. CHƯƠNG 44: UY HIẾP
 44. CHƯƠNG 45:
 45. CHƯƠNG 46:
 46. CHƯƠNG 47:
 47. CHƯƠNG 48:
 48. CHƯƠNG 49:
 49. CHƯƠNG 50:
 50. CHƯƠNG 51:
 51. CHƯƠNG 52
 52. CHƯƠNG 53:
 53. CHƯƠNG 54:
 54. CHƯƠNG 55:
 55. CHƯƠNG 56:
 56. CHƯƠNG 57:
 57. CHƯƠNG 58:
 58. CHƯƠNG 59:
 59. CHƯƠNG 60:
 60. CHƯƠNG 61:
 61. CHƯƠNG 62:
 62. CHƯƠNG 63:
 63. CHƯƠNG 64:
 64. CHƯƠNG 65
 65. CHƯƠNG 66:
 66. CHƯƠNG 67:
 67. CHƯƠNG 68:
 68. CHƯƠNG 69:
 69. CHƯƠNG 70:
 70. CHƯƠNG 71
 71. CHƯƠNG 72:
 72. CHƯƠNG 73:
 73. CHƯƠNG 74
 74. CHƯƠNG 75:
 75. CHƯƠNG 76: ĐẠI KẾT CỤC (THƯỢNG)
 76. CHƯƠNG 77: ĐẠI KẾT CỤC (HẠ)