1. Chào mừng Khách đến với VietWriter.Com, chúc bạn có những phút giây online vui vẻ.

Điểm thưởng dành cho U.Madara

 1. 15
  Thưởng vào: 6/3/16

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 2. 10
  Thưởng vào: 25/1/16

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 3. 10
  Thưởng vào: 23/1/16

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 4. 5
  Thưởng vào: 20/1/16

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 5. 2
  Thưởng vào: 19/1/16

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 6. 1
  Thưởng vào: 19/1/16

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.